sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mai Thị Thủy
Giám Đốc
0169 664 7333 - 0964 900 777

Nguyễn Bảo Quốc
Phụ Trách KD - 0916 006 777

Sản phẩm chính

Cao chè vằng
Cao chè vằng
Cao chè vằng
Cao chè vằng
Cao chè vằng
Cao chè vằng
Cà gai leo
Cà gai leo
Cao cỏ đị
Cao cỏ đị
Cao diệp hạ châu
Cao diệp hạ châu
Cao ích mẫu
Cao ích mẫu
Cao lá đung
Cao lá đung
Cao lạc tiên
Cao lạc tiên
Cao ngãi cầu
Cao ngãi cầu
Cao tiểu đường
Cao tiểu đường
Cao xương khớp
Cao xương khớp
Cao hà thủ ô
Cao hà thủ ô
Hoa nở ngày đất
Hoa nở ngày đất
Kim tiền thảo
Kim tiền thảo
Tinh dầu tràm
Tinh dầu tràm
Tinh nghệ đen
Tinh nghệ đen
Cao chè vằng
Cao chè vằng
Tinh bột nghệ vàng
Tinh bột nghệ vàng